dimarts, 3 de maig del 2011

Instal·lació orgànica II de la meva expo JOVES GRILLATSEL FACEBOOK DE LES PATATES, cada patata és un perfil.