Diàleg als Terrats

1: TWO AWARDS in Urban Art/
    DOS PREMIS en Art Urbà/
    DOS PREMIOS en Arte Urbano/

  
        1.1.:
      Premi Transmissions del Teler de Llum, 2014.
     Centre d'Art de Tarragona i Col·lectiu Künstainer.
Amb el projecte en residència Diàleg als terrats
de Parc RiuClar.

Les paraules es realitzaran a damunt d’aquests espais-suports i iniciaran un diàleg inèdit del ciutadà, a damunt la ciutat, vers tot el món. La interacció entre diversos terrats propiciarà un joc de conceptes.Un núvol tipogràfic aeri. La imatge de l’espai urbà experimentarà una metamorfosi, oferint veu pròpia a la matèria inherent i atorgant una nova utilitat a aquests espais vuits, sovint passats per alt quotidianament. Els mots gegants ja han fet aparició a l'App Google Earth.

  1.2.:
      Premi Repsol YPF d'Art Efímer, any 2009        Realitzat a la Part Alta de Tarragona.      
Premi guanyat amb el Projecte Urban Air Dialogue    .

 Projecte d’art efímer que fa ús de la possibilitat actual d’observar       nítidament imatges aèries captades per satèl·lits des de qualsevol      
racó del Planeta. Intervé tipogràficament als terrats de les ciutats      
que s'ofereixin, en aquest cas Tarragona.      
 Fotografia Andrea Eidenhammer, Aitor Tilla & Aitor Menta.2 WORKSHOPS

   TALLERS D'Art Urbà/
   TALLERES De Arte Urbano/
 
2.1. Taller Big Draw "El teu terrat",
 a l'I.E.S. de Torreforta, any 2014.